Tehokkaampaa Booking.com- ja Airbnb vuokrausta

Tapasin noin vuosi sitten yrittäjäpariskunnan, jolla on pitkälti yli toistakymmentä huoneistoa lyhytaikaisessa vuokrauksessa ja yritys kasvuvaiheessa.

Ideoimme yhdessä  liiketoimintaan, markkinointiin, asiakashallintaan ja työkaluihin liittyviä asioita, sekä pohdiskelimme, että miten Tuparent voisi heitä tässä auttaa.

Hyvin tehdyt alustavat suunnitelmat menivät sittemmin hetkeksi jäihin pandemian aiheuttaman pysähdyksen vuoksi. Erityisesti lyhytaikaisvuokrauksessa matkustamisen väheneminen johti melkoiseen pysähdykseen. Pandemian kanssa on sittemmin opittu elämään ja kun tilanne taas parani, käynnistimme yhteistyötä uudestaan aiempien suunnitelmien pohjalta. 

Taustaa

Yritys operoi lyhytaikaisessa vuokraustoiminnassa ja on käyttänyt aiemmin yksinomaan Booking.com:ia ja suoria yhteyksiä varausten hankkimiseen. Vuosien kokemus toiminnasta on luonnollisesti tuonut myös jonkin verran vakiintunutta asiakaskuntaa, joka majoittuu mielellään tutussa kohteessa ja tutun majoittajan luona. Se mikä oli itselleni ehkä hieman yllättävää, että tutut kilpailijat tekevät myös jonkin verran yhteistyötä silloin kun asiakkaalle ei ole tarjolla juuri sillä hetkellä sopivaa kohdetta ja ohjaavat tämän kollegan pakeille.  

Muiden myyntikanavien hyödyntämistä ei heillä käytetty pientä kokeilua lukuunottamatta seuraavista syistä

  • (ylläpidon) ajankäyttö on haaste
  • varausten ja hintojen synkronointi työlästä ja monimutkaista
  • palveluissa on erilaiset käyttöliittymät sekä tavat hallita huoneistoja ja niiden hinnoittelua
  • lisääntynyt hallinnointityö
  • epävarmuus mahdollisesta lisämyynnistä

Asiakkaiden kanssa kommunikointi oli tällä kohdemäärällä on jo varsin vaativaa ja aikaa vievää sekä sitovaa, vaikkakin Bookingin malliviestejä oli hyödynnetty. Pohditaan vaikka viikonloppua, jossa suurin osa kohteista tyhjenee lauantaina ja uusia asiakkaita tulee jo seuraavaksi yöksi. Huoneistojen siivous/huolinta, asiakasviestintä, parkkipaikkojen hallinta ja muut asiakkaiden kyselyt näiden lisäksi. 

Koekäyttö

Tein ehdotuksen, että otamme Smoobun koekäyttöön (2 viikkoa maksuton), lisäämme muutamia kohteita myös Airbnb:hen, synkronoimme Booking.com ja Airbnb hinnat ja otamme automaattiviestit sekä varausrajoitukset  Smoobussa käyttöön.

Jos kokeilu tuottaa heille riittävästi lisäarvoa, lisätään muutkin kohteet Airbnb:hen, kehitetään viestintää ja hankitaan Smoobulta maksullinen lisenssi.

Tuumasta toimeen

Samala kun kiireinen yrittäjä-asiakkaani keskittyi omaan bisnekseensä, perustin heille Smoobuun tilin, linkitin kohteet, loin automaattivastaukset sekä syötin uudet kohteet Airbnb:hen. Olisin myös tässä vaiheessa ollut halukas ottamaan laadukkaammat valokuvat kohteista, mutta ajan säästämiseksi menimme tässä vaiheessa vanhoilla kuvilla.

Tein ensimmäiset malliviestit Suomeksi varausvahvistuksiin, saapumisohjeisiin sekä parkkipaikkaan liittyviin lisäohjeisiin.

Seuraavaksi he latasivat Smoobun mobiilisovelluksen, johon pidin käyttökoulutuksen samalla kun kävimme selainversiosta perustoiminnot (esimerkiksi hintojen ja varaustietojen muokkaus).

Pienten alkuhapuilujen jälkeen homma alkoi pyörimään ja päivittäisen käytön kautta tuntuma (heillä) parani. Hieman päänvaivaa (itselleni) aiheutti Bookingissa groupatut (ryhmitellyt) kohteet, joiden logiikka kyllä avautui pienen selvittelyn jälkeen.

icon, polaroid, blogger

Koeajan käyttö

Koeajan aikana testasimme integraatioiden toimivuutta, viestittelyä, käytettävyyttä, luotettavuutta sekä säädimme hinnoittelua Airbnbn osalta. Koska Bookingin ja Airbnb hinnoittelutavat poikkeavat toisistaan, oli näiden optimoimisessa opeteltavaa, jotta kohteiden hinnoittelu asettuu kohdilleen oli majoittujia sitten 2 tai 6. Soitin Airbnb:lle selvittääkseeni Service Feen hinnoittelun perusteita, joiden logiikka on..mielenkiintoinen.

Kokeilimme myös Smoobun varausportaalin mahdollisuuksia lisäpalveluiden tarjoamiseksi, mutta tämä optio jäi vielä muhimaan myöhempää käyttöä varten.

airbnb, air bnb, apartment

Päätös

Koeajan loppupuolella oli aika tehdä päätös, että puretaanko luotu integraatio ja palataan vanhaan vai hankitaanko Smoobu ja laajennetaan käyttöä.

Päätös oli loppujen lopuksi aika helppo mm. seuraavien syiden vuoksi:

  • Uusia varauksia alkoi saapua Airbnb kautta, vaikka kohteita oli vasta siellä vähän  ja arvosteluja ei ollut. Airbnb:stä tuleva lisämyynti parantaa tuottoa ja käyttöastetta
  • Automatisoidut viestit vähensivät viestintään käytettyä aikaa (ja sekaannuksia) huomattavasti. Viestien näkymät ovat selkeät ja helppokäyttöisiä yhden käyttöliittymän kautta
  • Smoobun statistiikkaosiosta saadaan hyvää dataa eri kanavista ja kohteista  
  • Kalenterinäkymän selkeys värikoodauksineen ja integroitu hinnoittelunäkymä helpottaa hintojen ja varausten hallintaa.  
  • Riski päällekkäisvarauksille käytännössä poistui 

Vaihe kaksi

Lisäsin loput kohteet myös Airbnb:hen, lisäsin vastausviesteihin myös englanninkieliset versiot (sujuvasti näyttää kielen automaattinen valinta toimivan) ja hienosäädin muutamia viestipohjia entistä paremmiksi kuvien kera.  

Lopuksi

Asiakas on tyytyväinen Smoobun käyttäjä ja on saavuttanut lisämyynnin, ajansäästön ja helppouden kautta hankkeelle asetetut tavoitteet. Smoobun tarjoamia lisäintegraatiot kolmansiin osapuoliin tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa entisestään ja nostaa automaatiota sitä mukaa kun niitä otetaan käyttöön.

Vaiheeseen kolme on suunniteltu myös  näitä täydentävää ja kilpailijoista poikkeavaa mielenkiintoista konseptia, mutta siitä ehkä sitten joskus myöhemmin.

Haluaisitko sinä parantaa myyntiäsi tai helpottaa vuokraustoiminnan rutiineja?

Ota rohkeasti yhteyttä:

[email protected]

fiFI